Y. Bhg. Dato’ Prof. Mohd Fadzil bin Hj. Mohd Khir

Ketua Pengarah
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Semenanjung Malaysia
Jalan Cenderasari
Kuala Lumpur