Curriculum vitae

MAKLUMAT PERIBADI
Nama : Ismail bin Haron
Jantina : Lelaki
Tarikh Lahir : 1 Disember 1962
Tempat Lahir : Muar, Johor
Alamat Jabatan : Jabatan Ukur Bahan
Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Skudai, Johor
Alamat E-mail : ismail-h@utm.my
KELAYAKAN AKADEMIK
Diploma Ukur Bahan  (1983)  Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Ukur Bahan  (Kepujian)  (1985) Universiti Teknologi Malaysia
Master of Science  (Building Services Engineering) (1989)  Brunel University, UK
KEAHLIAN PROFESIONAL
Jurukur Bahan Professional Berdaftar (PQS)
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
No. Pendaftaran : 1990/MF00807
JAWATAN SEKARANG
Pensyarah Kanan DS52
Jabatan Ukur Bahan
Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
Tarikh Mula :    I Jan 1995 – kini
PENGALAMAN JAWATAN PENTADBIRAN
1. Ketua Jabatan ( Ukur Bahan )
19 April 1999  –  18 April 2002
2. Ketua Jabatan (Ekonomi Binaan & Pengurusan Projek)
1 Januari 1990  –  31 Disember 1993
PENGALAMAN LEPAS
Luar UTM 1. Pembantu Teknik (Ukur Bahan)
Jabatan Kerjaraya Wilayah Persekutuan,KL
Mei 1983 – Julai 1983
2. Pelatih Jurukur Bahan
Gabungan JurukurBahan (Perunding Ukur Bahan)
Dis 1983 – Jun 1984
3. Jurukur Bahan
QS-Bina Consultant/Jurukur Bahan Utama
Jan 1994 – Jan 1995
Dalam UTM 1.Penolong Pensyarah B
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
Julai 1983 – Mei 1985
2.Penolong Pensyarah A
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
Mei 1985 – Oktober 1989
3.Pensyarah
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
Oktober 1989 – Dis 1994
4.Pensyarah Kanan DS52
Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alambina
Universiti Teknologi Malaysia
Jan 1995 – kini
ANUGERAH
1.Anugerah Khidmat Cemerlang
Universiti Teknologi Malaysia (1995)
2.Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
Universiti Teknologi Malaysia ( 2004 )
3.Anugerah Jasa Bakti
Universiti Teknologi Malaysia ( 2004 )