Books and Book Chapters

ORIGINAL BOOK

Abdullah Sani Ahmad, JamilAbu Bakar, Fawazul Khair Ibrahim,
Warisan Laman Melayu Johor,
Penerbit Jabatan Lanskap Negara
2007

Mohamad Tajuddin Rashdi, Fawazul Khair Ibrahim, Md Rajeh Salleh, Mohd Rashdan
Kerjaya-kerjaya Di Dalam Bidang Senibina
2008 Penerbit UTM

Raja Nafidah Raja Shahminan, Fawazul Khair Ibrahim, Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin, Gurupiah Mursib –
100 Tahun Istana Lama Seri Menanti
Lembaga Muzium Negeri Sembilan
2009

BOOK CHAPTER

Masjid – Selected Mosques and Musollas in Malaysia
Dr Fawazul Khair Ibrahim
Masjid Melayu Lama Taiping, Perak (1893) (page 107)
Masjid Dato Undang Kamat, Johol, Negeri Sembilan (page 259)
ATSA Architect s Sdn Bhd.
2016

Prosiding Simposium Antarabangsa Muafakat Minang
Penulis bersama
2014

Warisan Seni Ukir Kayu Melayu
(Hulu Keris: Lambang Kepakaran Pengukir Tersohor Nik Rashidin Nik Husein – page 35)
Institut Alam dan Tamaddun Melayu (ATMA) Bangi
2010