AKRAB Bowling Tournament 2019

AKRAB Bowling Tournament 2019

Badan Kebajikan Fakulti Alam Bina dan Ukur (AKRAB) telah menganjurkan ‘AKRAB Bowling Tournament’ yang diadakan pada 15 Mac 2019 (Jumaat) di Lite Superbowl JB, Pelangi Leisure Mall bersama staf dan keluarga staf FABU. more photos (click...
Kerjasama Antara FABU dan Setia Geosolutions Sdn Bhd

Kerjasama Antara FABU dan Setia Geosolutions Sdn Bhd

Perbincangan bagi penyediaan kertas kerja MoU di antara Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) diwakili oleh Prof. Dr. Alias Abdul Rahman dan Setia Geosolutions Sdn. Bhd. diwakili oleh En. Mohd Hada Mohd Yusop, General Manager cawangan Johor. Turut hadir ialah Prof Madya...